development online-marketing online-strategy

Een canonieke link (ook wel canonical tag of canonical URL  genoemd) wordt opgenomen in de HTML-code van een webpagina om de oorspronkelijke bron van de inhoud aan te geven. Deze opmaak wordt gebruikt om SEO-problemen met dubbele inhoud (duplicate content) aan te pakken, die ontstaan wanneer verschillende pagina’s met verschillende URL’s identieke of bijna identieke inhoud bevatten. Dit probleem met dubbele inhoud kan op een aantal manieren ontstaan, vaak zonder medeweten van de websitebeheerder, zoals bijvoorbeeld wanneer:

een webpagina toegankelijk is met of zonder “www”-voorvoegsel in de URL een webpagina toegankelijk is via “HTTP”- en “HTTPS”-protocollen er meerdere versies van een webpagina zijn die verschillende URL’s gebruiken (bijvoorbeeld een printversie of bij gebruik van sorteercategorieën enz.)

Voor SEO-doeleinden laat de canonical tag aan Google en andere zoekmachines zien welke URL overeenkomt met de oorspronkelijke bron van de inhoud en moet worden getoond in de zoekresultaten. Hij wordt als metatag toegevoegd aan elke URL-versie van een bepaalde webpagina en geeft de canonieke URL aan. Merk op dat de link slechts een aanbeveling is; Google kan hem negeren als hij verkeerd wordt gebruikt.

Idealiter zou elke pagina van een site een canonieke link moeten bevatten om het risico van dubbele inhoud in de toekomst te vermijden.

Correct gebruik van de canonical tag

Een canonical tag wordt toegevoegd aan de <head> van een webpagina om de canonieke URL-versie aan te geven. Bijvoorbeeld, als de webpagina’s

http://www.voorbeeld.nl/product

en

http://www.voorbeeld.nl/product_print de gedrukte versie) naar dezelfde inhoud verwijzen en je zoekmachines wilt aangeven dat de eerste de canonieke URL-versie is, kun je de volgende link toevoegen aan de pagina met de printversie:

<link rel=”canonical” href=”http://www.voorbeeld.nl/product.” />

Je kunt de link ook opnemen in de HTTP-reactieheader.

Let er bij het gebruik van canonical tags op dat beide pagina’s (bijna) dezelfde inhoud moeten bevatten. Dit betekent dat tekst en afbeeldingen op beide pagina’s grotendeels identiek moeten zijn. Als de pagina’s slechts betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, maar niet dezelfde inhoud bevatten, kan dit ertoe leiden dat zoekmachines de link negeren – of zelfs dat Google in de toekomst alle dergelijke links op de website negeert. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er meerdere canonical tags op één pagina zijn ingesteld.

Je moet er ook voor zorgen dat de doelpagina van de link echt bestaat en geen Robots-metatag “noindex” bevat. Bovendien moet dit natuurlijk de pagina zijn die Google moet weergeven in de zoekresultaten.

Bovendien kunnen canonical tags niet worden gebruikt voor gepagineerde pagina’s. Dit betekent dat je geen canonical tag naar pagina 2, 3, etc. mag toevoegen die verwijst naar pagina 1 van een paginering. Deze pagina’s zijn vaak thematisch verwant, maar de inhoud is niet identiek. Als in dit geval canonical tags zouden worden gebruikt, zou alleen de eerste pagina worden getoond in de zoekresultaten van Google, terwijl alle andere pagina’s zouden worden genegeerd. Een acceptabele SEO-workaround zou zijn om een overzichtspagina te maken met de inhoud van alle gepagineerde pagina’s en de canonical tag te gebruiken om aan te geven dat deze pagina in de zoekresultaten moet verschijnen.

Een ander aspect om in gedachten te houden bij het gebruik van canonical tags is dat de link in de kop staat en niet in de body van de pagina.

Om ervoor te zorgen dat je geen van deze vereisten over het hoofd ziet, hebben we een korte checklist samengesteld met de belangrijkste punten:

  • Is de inhoud van beide pagina’s (bijna) identiek?
  • Is er slechts één canonieke link op elke pagina?
  • Bestaat de doelpagina daadwerkelijk?
  • Staan er ‘noindex’ metatags op de doelpagina?
  • Is de canonieke pagina de pagina die u in de zoekresultaten wilt zien?
  • Is er een overzichtspagina gemaakt voor gepagineerde pagina’s?
  • Staat de link in de head en niet in de body van de HTML-code?

SEO voordelen van canonieke tags

Het voordeel van een canonical tag is dat deze direct aan de betreffende pagina kan worden toegevoegd – je hebt geen toegangsrechten nodig tot de serverconfiguratie, zoals bij server-side redirects. Verder kun je de tag gebruiken om een standaardpagina te specificeren zonder dat je naar een andere URL hoeft te verwijzen.

Bovendien splitst Google bij gebruik van een canonical tag de ranking niet langer op over de afzonderlijke URL’s, maar bundelt deze, waardoor de canonieke pagina beter scoort in de zoekresultaten. Dit alles maakt canonical tags tot een belangrijk hulpmiddel voor SEO dat wordt ondersteund door zoekmachines als Google, Yahoo en Bing.